FARE İLAÇLAMA

Kemirgen bir canlı olan fare çok güçlü dişlere ve uzun bir kuyruğa sahiptir.Fare elastik bir yapıya sahip olduğu için her yere rahatlıkla girebilir.Farenin ayak yapısı tırmanmak için elverişlidir.Evlerde,fırınlarda,restaurantlarda,un fabrikalarında, pastanelerde,gıda tesislerinde ve bu şekil bir çok açık ve kapalı alanda

fare görülebilir.Fare hayvanının birçok türü bulunur.Dikenli fare,lağım faresi,tarla faresi,pamuk faresi,ağaç faresi bunlardan bir kaçıdır.Fare her türlü besini yer.Fare eşyalarımızın kablolarını kemirir.Fare çok çabuk ve çok hızlı üreyen bir canlıdır.Her yavrulamasında 13 yavru doğurabilir. Fareler bazen toplu halde yaşar.Devamı…

SAĞLIĞIMIZA ZARARLARI

Fare maddi kayıpların yanı sıra tehlikeli hastalıklar taşıyarak insanlara bulaştırır. Yiyeceğimiz besinlerde dolaşarak salya ve dışkılarını bırakır.Fare gece uyurken insanların kulak,burun,ayak ve parmaklarını kemirebilir. İlaçlamanın henüz bilinmediği dönemlerde farenin bulaştırdığı hastalıklardan bir çok insan ölmüştür. Bu hastalıklardan bazıları Tifus,veba,verem,kuduz,humma,bağırsak hastalıkları ve çeşitli alerjik hastalıklardır.

MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Fare ile mücadele zor iştir uzmanlık gerektirir.Bunun için da yasal ve profesyonel bir ilaçlama şirketi ile çalışmanız gerekmektedir.

Fare çeşitleri : Ev Faresi,Çatı Faresi,Lağım Faresi,Tarla Faresi ve Kanguru Faresi olarak sıralanabilir.

EV FARESİ İLAÇLAMA

Fareler sıçanlardan fazla sayıdadırlar ve insanların yaşam alanlarında daha çok karşılaşılırlar. Fareler yavru sıçanlardan ayırt etmede kullanılan özellik,yavru sıçanların kafa ve ayaklarının vücutlarına göre büyük olmasıdır.Çok küçük 3-5 cm civarındadırlar ve fındık faresi olarak ta anılırlar,renkleri genelde gridir,büyük kulakları, küçük gözleri ve burunları vardır.Pislikleri siyah pirinç büyüklüğünde ve ovaldir.Pisliğini etrafa saçar,yuvasını gıda merkezlerine yakın oyuk ve boşluklarda yapar, ev ve iş yerlerine yerleşir, çok iyi tırmanıcı ve sıçrayıcıdırlar.Çok çabuk ürerler,gebelikleri 18-21 gün sürer ve her seferinde 5-8 arası yavru yaparlar.Yılda 5-10 döl verir.Çok güçlü koku duyuları vardır.Yetişkin bir ev faresi 0.5 cm delikten geçer ve 4 metre yüksekten atlayabilir.Devamı…

SAĞLIĞIMIZA ZARARLARI

Fareler insanlara bir çok hastalık bulaştırırlar.Sürekli kanalizasyon ve çöplük vb.gibi alanlarda gezdiklerinden dolayı çok pis olan canlılardır ve bünyelerinde birçok mikrop barındırırlar.Fareler insanları direk ısırarak yada yiyeceklerinin üzerinde gezinerek mikrop bırakma sureti ile hastalık bulaştırırlar.Bu hastalıklardan bazıları Tifus,veba,verem,kuduz,humma,bağırsak hastalıkları ve çeşitli alerjik hastalıklardır.

MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Fare ile mücadele zor iştir kesin çözüm için,yasal ve profesyonel bir firmaya müracaat etmeniz gerekmektedir.

ÇATI FARESİ İLAÇLAMA

Çatı faresi, kuyruğu hariç 16-21 cm boyunda ve 80-300 gr ağırlığındadır. Sivri burunu, iri kulak ve gözleri olup, kahverengi veya siyah tüylere sahiptir, çok iyi tırmanıcıdırlar. Bina içleri ve altında, çatısında, çöp ve odun yığınları içinde yaşarlar. Erginlerin dışkıları lağım faresinin dışkısı gibi fakat sivri uçludur. Çatı fareleri 4 ayda ergin hale gelir ve 12 ay yaşarlar. Bir keresinde 4-8 yavru doğurur ve yılda 6 döl verebilirler. 12 mm den büyük aralıktan kolayca geçebilirler.Devamı…

SAĞLIĞIMIZA ZARARLARI

Çatı fareleri yiyecek,içecek.vb.gibi,eşyalarınıza birçok zarar verir ve insanlara Leptospirosis,Selmonella,Brucellosis,Kuduz ve Şap gibi bir çok hastalığı yayarak büyük tehlike teşkil eder ve daha birçok hastalığı bulaştırırlar.Ayrıca fareler insanların parmak uçlarını,kulak ve burunlarını kemirerek zarar verir.Devamı…

MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Uzman elemanlar tarafından fiziksel araştırma yapılarak,bina içersini,giriş deliklerini,çatlaklarını kapatmak.Kanalizasyonların,galerilerin,bina içine açılan ızgaralarının iyi düzenlenmesi ilk önce alınması gereken önlemdir.Tedbir alırken yemlere insan kokusunun bulaşmaması gerekir.O yüzden profesyonel bir firmadan bilgi almanız gerekmektedir.Tesislerde sürekli kontrol altında tutmak için İSTASYON SİSTEMİ kurup periyodik kontrolünü yapmak en etkili ve en başarılı yöntemdir.

LAĞIM FARESİ İLAÇLAMA

Ergin lağım faresi kuyruğu hariç 18-25 cm boyunda ve 200-600 gr ağırlığındadır. Küt burunlu, küçük kulak ve gözlere sahip, kaba tüyleri kahverengi siyah karın bölgesi gri beyaz arası bir renktedir. Lağım fareleri daha çok kanalizasyon sistemi, binaların bodrum ve alt katları ile depolarda, bina dışında ise nehir kenarlarında, yol boyunca toprak altında, çöp yığınları ve beton altında yuva yaparlar. Erginlerin dışkıları iki ucu küt kapsül şeklinde ve 20 mm kadar uzunlukta olabilir.2-5 ayda ergin hale gelir,bir yıl yaşarlar.Gebelikleri 3 hafta sürer.Bir keresinde 7-8 yavru doğurur ve yılda 3-6 döl verebilirler.Güçlü koku ve işitme duyularına sahiptirler.12 mm den büyük aralıktan kolayca geçebilir,15 metre yükseklikten atlayabilirler.Kemirmeyi severler ve en çok elektrik kablolarını kemirdiği için de sık sık yangınlara sebep olurlar.Devamı…

SAĞLIĞA ZARARLARI

Fareler insana birçok hastalık bulaştırır. Farelerden İnsana bulaşan en önemli hastalıklar şunlardır. Fareler hastalığı ya direk kemirerek bulaştırır ya da yiyecekler üzerine bıraktıkları salyalarından bulaştırırlar.
Veba hastalığı,Kuduz hastalığı,Humma hastalığı, Tifüs hastalığı,Fare ısırığı,Şap hastalığı,Salmonella virüsü,Grip,Verem mikrobu,Sodoko, Bağırsak enfeksiyonu,Parazitik hastalıkların ve daha birçok hastalığın insana bulaşmasına sebep olurlar.

MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Fiziksel araştırma yapılarak,Bina içersine giriş deliklerini,çatlakları kapatmak.Kanalizasyonların,galerilerin,bina içine açılan ızgaralarının iyi düzenlenmesi ilk önce alınması gereken önlemdir.Özel yemler,yapışkanlar,kapan ve kovucular da kullanılabilir.Tedbir alırken yemlere insan kokusunun bulaşmaması gerekir. Tesislerde sürekli kontrol altında tutmak için <İSTASYON SİSTEMİ >kurup periyodik kontrolunu yapmak en etkili ve en başarılı yöntemdir.

TARLA FARESİ İLAÇLAMA

Tarla fareleri toprak altında açtıkları yuvalarda aile düzeni içinde yaşarlar. Yuvalar galerilerle birbirilerine bağlıdır. Ergin ve yavru yuvaları ile besin depoladıkları yuvalar ayrı ayrıdır.Her sistemin,toprak yüzüne açılan 5-6 adet deliği bulunur.Bu delikler genellikle 1-2 metre aralıklıdır.Bazen 1 m2’de 5-6 adet delik yan yana olacak şekilde bulunabilir.Fareler,yağış ve toprak işlemeleri gibi nedenlerle tahrip edilen yuvalarını kısa sürede tamir ederler veya yeni sistemler oluştururlar.Dış etkenlerle yada besin maddelerinin yetersizliği nedeniyle terk edilen sistemlerdeki galeri ağızlarına işlek olmayan delik; çalışan sistemlerdeki galeri ağızlarına ise işlek denir.Tarla farelerinin üreme güçleri çok yüksektir. Yavrular iki ay içerisinde cinsel olgunluğa ulaşır ve doğum yapabilirler.Tarla fareleri 6 ila 10 arasında yavru doğurabildikleri gibi,yılda 5-6 doğum da yapabilirler. Tarla farelerinin çoğalmasını tilki, baykuş, yılan,sansar,kokarca gibi hayvanlarla, açlık ve olumsuz iklim koşulları gibi etkenler önler. Tarla fareleri; buğday, arpa, çavdar, yulaf, pirinç, mısır,baklagiller,endüstri ve yağlı tohumlar gibi tarla bitkilerine, meyve sebze bahçelerine,çayır-mera alanlarından genç ormanlara kadar her türlü bitki için zararlıdırlar.Ürünleri ve besinleri kesmek, kemirmek, yemek ve yedikleri miktarın en az 10 katı kadar kısmını da kirletmek suretiyle zarar verirler.Yoğunluklarına bağlı olarak bu zararlıları %100’e kadar çıkabilir.Nitekim bazı yıllar yaşanan tarla faresi salgınları nedeniyle, üreticilerin çoğu hasat yapamadan tarlalarını sürmek zorunda kalmışlardır.Ergin bir tarla faresinin günde ortalama 25 gr. yeşil, 15 gr. kuru yem yiyebildiği dikkate alınırsa, ekonomik yönden ne derece önemli kayıplara yol açabildikleri ortaya çıkar.Devamı…

SAĞLIĞIMIZA ZARARLARI

Kültür bitkileri ile çayır-mera bitkilerinin yeşil aksam, tohum ve meyvelerini ayrıca meyvelik ve ormanlarda fidanların gövdelerini (özellikle kök boğazı)yemek, kemirmek, kesmek ve kirletmek suretiyle zarar yaparlar. Gıdalandıkları alandaki besin tükendiğinde başka alanlara da geçerek zararlarına devam ederler. Sıcak aylarda yeşil, serin aylarda kuru yemi fazla yerler. Ergin bir tarla faresi günde ortalama 25 gr yeşil, 15 gr kuru yem yer. Zarar dereceleri populasyon yoğunluğuna bağlı olarak % 100'e kadar ulaşabilir. Deniz seviyesinden 2500 m. yüksekliğe kadar bitki olan hemen her yere yayılmışlardır.

MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Tarla faresi mücadelesinde başarıya ulaşabilmek için mutlaka ‘toplu ve tarama mücadele’ tabir edilen yöntem uygulanır. Bu nedenle ilaçlama yapılacak alanlarda tarla ayrımı yapılmaksızın tüm üreticilerin mücadeleye katılması sağlanmalıdır. Ilaçlamalarda 3-4 ay sürdürülen toplu mücadeleler sonrasında başarılı sonuçlar alınmaktadır.

KANGURU FARESİ İLAÇLAMA

Kanguru faresi yapı olarak kanguruya benzer. Arka ayakları çok uzun olan bu farede ön ayaklar çok kısadır ve arka ayakları ile zıplayarak hareket eder. Kanguru faresinin kulakları tıpkı tavşan gibi uzundur. Kanguru faresi genellikle geceleri aktif olup beslenmesini gece yapar. Kanguru faresi evlere kadar gelmez. Kanguru faresi bağ ve bahçelerden meyve sebzeleri kendi yuvasına taşır. Bir kanguru faresi yuvasında yaklaşık olarak 50kg erzak bulunur.Devamı…

SAĞLIĞIMIZA ZARARLARI

Kanguru fareleri bahçelerde ekili olan ekinlere zarar verirler.Bahçelerdeki meyve ve sebzeleri kemirerek yerler.

MÜCADELE YÖNTEMLERİ

Kanguru faresi ile mücadele zordur.Kanguru faresi ilaçlaması bilgi ve tecrübe isteyen bir iştir.Bu bakımdan ilaçlama için yasal ve profesyonel ilaçlama şirketleri ile çalışmak gerekir.